Kpt. pil. Antoni Sym

[1911-1941]
pilot  PLL LOT, porucznik pilot Polskich Sił Powietrznych RAF, 304 Dywizjonu. Zginął podczas lotu bojowego nad Hawrem.
Życie prywatne

Antoni Sym urodził się 14 lutego 1911 we Lwowie. Był synem Alfreda i Janiny z domu Hupałowska. Antoni miał dwoje młodszego rodzeństwa: Marię [8.11.1914 – 27.02.2006] i Tadeusza [10.11.1916 – 5.04.1994].

Ojciec Antoniego Alfred Sym [1883 – 1919], pracował w administracji kolejowej jako asystent kolejowy we Lwowie. Najpóźniej latem 1914, rodzina Symów przeniosła się z Lwowa do Złoczowa, gdzie Alfred Sym został zatrudniony jako adiunkt kolejowy na stacji Złoczów.

Złoczów został 1.11.1918 zajęty przez wojsko Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Nowe władze ukraińskie zażądały deklaracji lojalności ze strony polskiej administracji. Gdy kolejarze solidarnie odmówili, zostali poddani bezprzykładnym represjom i wielu z nich po nieludzkich torturach zostało zabitych. Alfred Sym zginął śmiercią męczeńską wieczorem 27 marca 1919.

Antoni w wieku 8 lat stracił Ojca. Matka, mając trójkę małych dzieci musiała liczyć na pomoc rodziny zamieszkałej w pobliskich Woroniakach.

Antoni uczęszczał do szkoły w Złoczowie: powszechnej (1919-1921) i gimnazjum (1921-1929), następnie odbył studia na Uniwersytecie  we Lwowie (kierunek chemia). Studia, które ukończył przed sierpniem 1937, przebiegały z przerwami, z powodu służby wojskowej. Był członkiem Aeroklubu Lwowskiego i brał udział w wielu zawodach lotniczych pilotując samolot RWD-8.

Po wybuchu wojny przeleciał samolotem do Rumunii, a stamtąd dotarł do Francji, skąd został skierowany do Anglii. Tam otrzymał przydział do Dywizjonu 304.

Zaginął w czasie lotu bojowego nad Hawrem w nocy z 6 na 7 maja 1941. Jego ciała nie odnaleziono. .

Antoni Sym nie zdążył założyć własnej rodziny.

Edukacja

Antoni jesienią 1919 roku rozpoczął edukację już w polskiej szkole. Przed reformą szkolnictwa w 1932, składała się na nią 4-letnia szkoła powszechna i 8–letnie gimnazjum. Złoczów chlubił się swoim Gimnazjum Humanistycznym im. Króla Jana Sobieskiego, założonym jeszcze za CK monarchii w 1873 . Antoni Sym, absolwent klasy VIIIa, otrzymał świadectwo maturalne 5 lipca 1929 o godz. 12.

Prawdopodobnie jesienią 1929 rozpoczął studia we Lwowie na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza na kierunku chemicznym. Przed sierpniem 1937 ukończył studia z tytułem magistra. Znał w mowie i piśmie język angielski i francuski.

Praca zawodowa i służba wojskowa

W okresie od 12.09.1932 do 20.09.1933 odbył służbę wojskową, w tym po półrocznym szkoleniu ukończył 20.08.1933 Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa (SPRL) w Dęblinie. Miesięczny staż (21.08 – 20.09.1933) odbył w 6 Pułku Lotnictwa stacjonującym w Skniłowie pod Lwowem.

W części cywilnej lotniska mieścił się Aeroklub Lwowski, którego był aktywnym członkiem jeszcze przed rozpoczęciem służby wojskowej. Brał udział w zawodach lotniczych na RWD-8. Największym jego sukcesem było zajęcie drugiego miejsca w Krajowych Zawodach Lotniczych w 1937. 

Antoni Sym zaliczył jeszcze dwa szkolenia lotnicze w wojsku: pierwsze w dniach 7.08 –16.09.1934 i drugie w dniach 1.09 – 10.10.1937, zakończone awansem na podporucznika rezerwy – pilota eskadrowego z przynależnością służbową do 6 Pułku Lotnictwa.

Od 15.01.1938 podjął pracę pilota komunikacyjnego w PLL LOT. Pośrednio wiemy, że latał do większości krajów będących w siatce lotów LOT: do Anglii, Francji, Holandii, Belgii, Jugosławii, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Palestyny, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Finlandii. Był pilotem komunikacyjnym III kategorii.

Po wybuchu wojny dostał polecenie zaopiekowania się samolotem aerofotogrametrycznym PLL LOT (SP-AMH), Fokker F.VIIIB/3m znajdującym się w Ogrodzienicach k. Grójca, będącym na czas wojny rezerwą sprzętową samodzielnego plutonu fotolotniczego, podporządkowanego szefowi Wojskowego Instytutu Geograficznego. Dnia 5.09.1939 był I pilotem tego samolotu w  przelocie do Tończy/Starej Wsi (obecnie Starawieś) k. Węgrowa, a 8.09.1939 do Żabczyc k. Pińska. Następnie 13.09.1939 poleciał do Czerniowiec, a stamtąd do Bukaresztu Băneasa. Tam samolot został zatrzymany i zajęty przez Rumunów. 

Do Francji dotarł przez Marsylię 30 października, gdzie otrzymał przydział do Dywizjonu bojowego Glenn Martin. Prawdopodobnie w pierwszej turze został skierowany na szkolenie pilotów do Anglii, gdzie w Blackpool wstąpił do Polskich Sił Powietrznych. Otrzymał numer identyfikacyjny P-0014. Z dniem 24.08.1940 został przypisany do Dywizjonu 304, nazajutrz po jego sformowaniu na poligonie RAF-u w Bramcote.

Chrzest bojowy Dywizjonu 304 odbył się 25 kwietnia 1941. Celem było bombardowanie portu w Rotterdamie. W tym pierwszym locie bojowym uczestniczyły dwie maszyny typu Vickers – Wellington.

W pierwszej (NZ- A R1230) dowódcą był por. pil. Antoni Sym z załogą: ppłk pil. Piotr Dudziński (dowódca dywizjonu), mjr naw. Julian Wojda, sierż. radiotelegrafista (rtg) Leon Hampel, ppor. strz. Stanisław Duchnicki i sierż strz. Stanisław Białek.

W drugiej( NZ - M R2852) dowódcą był por. pil. Kazimierz Czetowicz z załogą: ppor. pil. Jerzy Iszkowski, kap. naw. Bronisław Lewkowicz, chorąży rtg. Józef Apanasewicz, sierż. strz. Adam Sankowski oraz chorąży strz. Władysław Thier.

Drugi lot bojowy załoga Antoniego Syma wykonała 29 kwietnia. I tym razem również celem było bombardowanie portu w Rotterdamie. Trzeci lot bojowy w dniu 2 maja odbył się nad Emden.

Kolejny lot bojowy zakończył się tragicznie. Antoni Sym na Wellingtonie NZ – IC R1443 wystartował w dniu 6.05.1941 o 2201 z lotniska Syerston (Nottinghamshire). Celem nalotu, w którym uczestniczyło 17 maszyn typu Vickers – Wellington, były instalacje niemieckie w Hawrze. Samolot por. Antoniego Syma został najprawdopodobniej zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą zainstalowaną na specjalnie przystosowanych do takich celów statkach i spadł do Morza Północnego.

Zginęli wszyscy: por. pil. Antoni Sym, ppor. naw. Feliks Sobieralski, ppor. strz. Stanisław Duchnicki, sierż. pil. Władysław Żołnowski, sierż. rtg. Leon Hampel i sierż. strz. Stanisław Białek. Po pewnym czasie morze oddało ciało śp. Feliksa Sobieralskiego ( Nordwijk , Holandia) i ciało śp. Władysława Żołnowskiego (południowa Anglia). Ciała śp. Antoniego Syma nie odnaleziono.

Awanse i odznaczenia
Źródła

 

Aktualizacja: 2019.08.25
BIOGRAMY O JERZYM
pilot Antoni Sym
FAKTY
1911.02.14 ur. we Lwowie
1919.03.11 śmierć Ojca w Złoczewie
1929.07.05 otrzymanie matury w Gimnazjum w Złoczewie
1933.19.20 promocja SPRL w Dęblinie
1937.08.01 ukończenie studiów na Uniw.im. Jana Kazimierza we Lwowie
1938.01.15 rozpoczecie pracy w PLL LOT
1939.10.30 przybycie do Marsylii
1940.08.24 przyjęcie do Dywizjonu 304
1941.04.24pierwszy lot bojowy nad port w Rotterdamie
1941.05.07zginął po zestrzeleniu w locie nad Hawr
ok.1919. Młody Antoni Sym
Antoni Sym (z prawej)
na lotnisku w Skniłowie