Małgorzata Maria Kalinowska-Iszkowska

[1946-]
Dr inż. Informatyk, menedżer
Życie prywatne

Małgorzata urodzona w lipcu 1946 w Warszawie. Ojciec Stefan jest politykiem, Matka Zofia z domu Pogorzelska, z wykształcenia matematyk, przerywa pracę w Biurze Odbudowy Stolicy (BOS). Małgorzata ma o 6 lat starszego brata Andrzeja.

W 1974 roku wychodzi za mąż za Wacława Iszkowskiego, informatyka. Mają syna Krzysztofa.

Po przejściu na emeryturę w 2007, intensywnie zajmuje się pracą społeczną.

Wykształcenie

Małgorzata od 1952 uczęszcza do szkoły podstawowej na Mokotowie. W  roku 1956/1957 mieszka z rodzicami w Moskwie, ucząc się w szkołe rosyjskiej. Od 1961 uczy się w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego. Po maturze w 1964 zdaje na studia na Wydziale Łączności (od 1966 Elektroniki) Politechniki Warszawskiej, które kończy w 1970 z tytułem mgr inż. automatyki, specjalizacja maszyny matematyczne. Rozpoczyna studia doktoranckie w Instytucie Maszyn Matematycznych.

W 1980 za pracę Organizacja wymiany stron pamięci wirtualnych w wieloprocesowych systemach operacyjnych otrzymuje tytuł doktora nauk technicznych. 

Posługuje się biegle językiem rosyjskim, angielskim oraz dobrze francuskim..  

Praca zawodowa

Od 1972 jest asystentem a od 1980 adiunktem w Instytucie Maszyn Matematycznych (od 1975 instytuu Informatyki). Organizuje i prowadzi zajęcia z elektronicznej techniki obliczeniowej, nauki programowania, systemów operacyjnych, zarządzania pamięciami oraz jest opiekunem kilku prac magisterskich. Uczestniczy w pracach badawczych przy oprogramowaniu minikomputerów K-202 i KRTM/UMC-20. Zajmuje się algorytmami stronicowania dla pamięci wirtualnych oraz badaniami zbiorów rozmytych w zespole profesora Zdzisława Pawlaka. W latach 1988-1992 organizuje w Instytucie Inormatyki we współpracy z firmami i rządem francuskim studia podyplomowe CITCOM oraz prowadzi na nich zajęcia. 

W 1992 rozpoczyna  pracę w Digital Equipment Polska jako educational manager organizując Centrum Edukacyjne szkoleń technicznych. W 1996 przechodzi do IBM Polska, gdzie również organizuje Centrum Edukacyjne oraz wprowadza szkolenia z zarządzania projektami. W latach 1999-2004 pracuje kolejno w firmie TCH Systems, Positive gdzie uruchamia projekty e-learningowe i  w ComputerLandzie będąc szefem Centrum Kompetencyjnego Zarządzania. W latach 2004-2007 pracuje w firmie HP Polska na stanowisku government foreign affairs manager zajmując się regulacjami międzynarodowymi, w tym z Unią Europejską dla potrzeb biznesu, 

Działalność w środowisku zawodowym

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) od  chwili jego założenia w 1981. Uczestniczy w organizacji oraz przygotowaniu raportu z Kongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003) .  W latach 2000-2011 jest  członkiem Zarządu Głównego,a na przełomie roku 2007/2008 dodatkowo pełni funkcję Sekretarza Generalnego PTI. W latach 2015-2017 jest Wiceprezesem Zarządu Oddziału Mazowieckiego, a do czerwca 2020  członkiem  Zarządu Oddziału. W czerwcu 2020 została wybrana Sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej PTI.

W 2002 inicjuje założenie i jest pierwszym prezesem (do 2007) Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. 

Od 2005 reprezentuje PTI w  stowarzyszeniu profesjonalnych  europejskich informatyków CEPIS (Council of European Professional Infromatics Societes), gdzie od 2008 do 2011 pełni funkcję Wiceprezesa. Uczestniczy w konferencjach europejskich na temat społeczeństwa informacyjnego. W latach 2001-2004 jest ewaluatorem Komisji Europejskiej opiniując wnioski na dofinasowanie z programu ramowego FP6 i FP7.  

Od 2000 angażuje się w dyskusje o potrzebie i możliwościach szerszego udziału kobiet w zawodach technicznych, a w szczególnosci w informatycznych. W latach 2008-2011 jest członkiem zarządu ECWT (European Centre for Women and Technology) oraz jej przedstawicielem w Polsce. W 2018 bierze też udział w pracach Kongresu Kobiet zwracając szczególną uwagę na przykłady kobiet zajmujących sie z sukcesem pracami naukowo-technicznymi, 

W latach 2020 - 2023 pełni funkcję Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej PTI. 

W 2020 inicjuje i organizuje w PTI Konkurs Gier Edukacyjnych Komputerowych (GEEK) przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ( w 2023 do IV edycji Konkursu dołącza NOT). 

Publikacje
Odznaczenia i nagrody
Aktualizacja: 2023.10.18
BIOGRAMY
dr inż. Małgorzata
Kalinowska-Iszkowska
FAKTY
1946.07 ur. w Warszawie
1964matura i rozpoczęcie studiów na Wydziale Łączności
1970 ukończenie studiów - mgr inż. automatyk, spec. maszyny matematyczne
1972-1979asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych
1974.10.06ślub z Wacławem Iszkowskim
1978.06 urodzenie syna Krzysztofa
1980uzyskanie tytułu dr nauk technicznych
1980-1992adiunkt w Instytucie Informatyki
1981zapis do PTI
1988-1992organizacja studiów CITCOM
1992-1996praca w Digital Equipment Polska
1996-1999praca w IBM Polska
1999-2001praca w TCH Systems
2000-2011członek ZG PTI
2001-2004praca w Positive i ComputerLand
2002-2007prezes Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą
2004-2007praca w HP Poland
2008-2011wiceprezes CEPISu
2008-2011członek zarządu ECWT
2015-2020członek ZO Maz. PTI
2020-2023sekretarz GKR PTI
2021-2022organizator GEEK
Wręczanie TOPTEN
MKI, M.Gaj, ...
O konkursie GEEK
ŚDSI, 25 maja 2021
Wręczanie Złotej Odznaki PTI
Filharmonia, 20 września 2021