Moje CV - Dr inż. Wacława Iszkowskiego

 

Obecnie:

[1967-1978] Student, [1972] magister inżynier automatyk, specjalność maszyny matematyczne na Wydziale Elektroniki, [1978] doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej.

[1972-1990] Adiunkt w Instytucie Informatyki Wydz. Elektroniki Politechniki Warszawskiej, prowadził zajęcia z programowania, programowania współbieżnego i systemów operacyjnych.

[1990-2004] Praca w polskich oddziałach Oracle, Digital Equipment Corporation, EDS, 2SI oraz w TP Internet jako Business Development Manager oraz Doradca Zarządu.

[1993-2016] Co dwa lata wybierany na Prezesa Polskiej Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Aktywnie działa w formułowaniu aktów prawnych w informatyce oraz telekomunikacji.  Członek Rad Informatyzacji przy Ministrach  kolejnych rządów oraz  Członek Grupy Roboczej ISTAG przy DG INFSO Komisji Europejskiej i Członek EXB DigitalEurope i innych.

[2010-2019] Trzy kadencje jest Członkiem Komitetu Informatyki PAN, wybieranym przez stałych Członków Komitetu.

[Współ-]Autor podręczników informatycznych [BASIC, FORTRAN, Typy i Struktury Danych, Implementacja Systemów Operacyjnych, Programowanie Współbieżne] oraz o rynku teleinformatycznym [Przeszczep Managementu, Drogi Informatyki] oraz autor wielu artykułów, opracowań i prezentacji na konferencjach. Edytor Raportów Kongresów Informatyki. Autor opracowań o historii informatyki w Polsce: [Kompendium dokonań 70 lat informatyki, Historia czasopisma Informatyka, Historia Targów CeBIT z polskiej perspektywy]

[od 2017]  Redaktor, wydawca książek historycznych:  {Stefania Kowicka, A życie musi biec dalej},{Jerzy Iszkowski, Życie będzie biegło dalej aż kark skręci}. {Małgorzata Woźniak, Major Julian Krzewicki} i innych. 

Aktualizacja: 2021.06.04