Komentarz katalog wpisów zbitki WBI

Konkurs GEEK w PTI

data wpisu: 2021.09.30 | data publikacji: 2021.04.18

W Polskim Towarzystwie Informatycznym (PTI) po raz pierwszy zorganizowano ogólnopolski konkurs Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe GEEK adresowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem Konkursu GEEK jest opracowanie przez uczniów scenariuszy lub gotowych implementacji gier edukacyjnych, wspomagających program nauczania jako pomocy naukowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: mlodzi.pti.org.pl

Informacje o Konkursie GEEK

Informacje o konkursie GEEK zostały rozesłane w październiku 2020 roku do wszystkich szkół. Deklarację uczestnictwa w konkursie zgłosiły 153 drużyny z 49 szkół podstawowych oraz 67 szkół ponadpodstawowych (średnich). Każda drużyna jest złożona z kilku uczniów pracujących pod opieką nauczyciela. Zainteresowanie konkursem było tak duże, że postanowiono przedłużyć termin rejestracji drużyn. Najwięcej zgłoszeń było ze szkół województwa małopolskiego.

Na konkurs przesłano 42 prace w postaci scenariuszy oraz 37 implementacji gotowych gier. Tematyka prac jest różnorodna, obejmująca prawie wszystkie przedmioty: transport, fizykę, biologię, język angielski, historię, przedsiębiorczość, matematykę, elektronikę, muzykę, programowanie, internet, astronomię oraz różne przedmioty zawodowe. Obecnie trwa ocena tych prac w celu wyłonienia najlepszych – wyniki zostaną ogłoszone w maju podczas Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego.

W organizację Konkursu zostało zaangażowanych ponad 30 członków PTI oraz 10 osób (jurorów) spoza PTI. Pomysł i zarządzanie projektem jest działaniem dr inż. Małgorzaty Kalinowskiej-Iszkowskiej. Innowacją w tym zarządzaniu jest prowadzenie kontaktów, spotkań oraz wymiany korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną.

Oprawę graficzną Konkursu oddano w ręce młodych projektanatów. W mini-konkursie na logo GEEK zorganizowanym w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu wzięło udział 11 uczniów z klas drugich. Pracowali pod okiem Magdaleny Fajfer, nauczyciela podstaw projektowania. Komisja wyłoniła 4 prace: Agnieszki Citak, Magdaleny Woźniak, Klaudii Kordzikowskiej, Hanny Świebody oraz wyróżniła pracę Eryka Więcka. Zwyciężyła praca Agnieszki Citak.

Formuła konkursu pozwala uczniom wykorzystać ich pasje i zainteresowania, a nauczycielom ułatwia tworzenie interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwija umiejętności pracy zespołowej i propaguje – na czym szczególnie PTI zależy – naukę programowania i zainteresowanie informatyką.

Konkurs jest objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorium.

Sponsorem głównym Konkursu jest "Samsung Inkubator". Sponsorem nagrody głównej w kategorii scenariuszy gry jest 11bit studios, a w kategorii implementacja gier Maciej Popowicz (twórca portalu Nasza-Klasa). Sponsorami regionalnymi są DED Software, HDC Heavy Duty Challenge oraz freemind games.

Wręczanie Nagród GEEK

Z Gali wręczania Nagród GEEK

Dnia 25 maja 2021 roku podczas Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego, odbywających się tylko w internecie z powodu pandemii, ogłoszono wyniki I edycji Konkursu GEEK.

Z Gali wręczania Nagród GEEK

Dnia 10 września 2021 roku w Filharmonii w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, podczas której wręczano również nagrody zwycięzcom I edycji Konkursu GEEK.