Komentarz katalog wpisów zbitki WBI

Konkurs GEEK w PTI

data wpisu: 2021.04.18 | data publikacji: 2021.04.18

Jest to opis konkursu na gry edukacyjne opracowane przez uczniów. Obecne trwa praca Jury mającego wybrać najlepsze prace. Ogloszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2021 roku.

 Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stroniemlodzi.pti.org.pl 

W Polskim Towarzystwie Informatycznym (PTI) po raz pierwszy zorganizowano ogólnopolski konkurs Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe GEEK adresowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zadaniem Konkursu GEEK jest opracowanie przez uczniów scenariuszy lub gotowych implementacji gier edukacyjnych, wspomagających program nauczania jako pomocy naukowych.

Informacje o konkursie GEEK zostały rozesłane w październiku 2020 roku do wszystkich szkół. Deklarację uczestnictwa w konkursie zgłosiły 153 drużyny z 49 szkół podstawowych oraz 67 szkół ponadpodstawowych (średnich). Każda drużyna jest złożona z kilku uczniów pracujących pod opieką nauczyciela. Zainteresowanie konkursem było tak duże, że postanowiono przedłużyć termin rejestracji drużyn. Najwięcej zgłoszeń było ze szkół województwa małopolskiego.

Na konkurs przesłano 42 prace w postaci scenariuszy oraz 37 implementacji gotowych gier. Tematyka prac jest różnorodna, obejmująca prawie wszystkie przedmioty: transport, fizykę, biologię, język angielski, historię, przedsiębiorczość, matematykę, elektronikę, muzykę, programowanie, internet, astronomię oraz różne przedmioty zawodowe. Obecnie trwa ocena tych prac w celu wyłonienia najlepszych – wyniki zostaną ogłoszone w maju podczas Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego.

W organizację Konkursu zostało zaangażowanych ponad 30 członków PTI oraz 10 osób (jurorów) spoza PTI. Pomysł i zarządzanie projektem jest działaniem dr inż. Małgorzaty Kalinowskiej-Iszkowskiej. Innowacją w tym zarządzaniu jest prowadzenie kontaktów, spotkań oraz wymiany korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną.

Oprawę graficzną Konkursu oddano w ręce młodych projektanatów. W mini-konkursie na logo GEEK zorganizowanym w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu wzięło udział 11 uczniów z klas drugich. Pracowali pod okiem Magdaleny Fajfer, nauczyciela podstaw projektowania. Komisja wyłoniła 4 prace: Agnieszki Citak, Magdaleny Woźniak, Klaudii Kordzikowskiej, Hanny Świebody oraz wyróżniła pracę Eryka Więcka. Zwyciężyła praca Agnieszki Citak.

Formuła konkursu pozwala uczniom wykorzystać ich pasje i zainteresowania, a nauczycielom ułatwia tworzenie interdyscyplinarnych rozwiązań edukacyjnych. Rozwija umiejętności pracy zespołowej i propaguje – na czym szczególnie PTI zależy – naukę programowania i zainteresowanie informatyką.

Konkurs jest objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorium.

Sponsorem głównym Konkursu jest "Samsung Inkubator". Sponsorem nagrody głównej w kategorii scenariuszy gry jest 11bit studios, a w kategorii implementacja gier Maciej Popowicz (twórca portalu Nasza-Klasa). Sponsorami regionalnymi są DED Software, HDC Heavy Duty Challenge oraz freemind games.