Informacja o obchodach 70-lecia polskiej informatyki

Obchody 70 lat informatyki polskiej będą znaczącym wydarzeniem dla informatyków. Powołanie w grudniu 1948 roku Grupy Aparatów Matematycznych rozpoczęło prace nad konstrukcjami polskich maszyn matematycznych. Pozwoliło to w kolejnych latach praktycznie wykształcić wielu informatyków, którzy kształcąc następnych stworzyli dobre kadry, mogące od początków lat 90-tych sprawnie wdrażać rozwiązania zagraniczne oraz prowadzić własne prace informatyczne.

Oficjalne obchody zorganizuje Polskie Towarzystwo Informatyczne (i być może Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz inne instytucje). Będziemy mieli konkurencję wielu 100-rocznic odzyskania niepodległości Polski po rozbiorach. Tym bardziej powinniśmy zadbać o nagłośnienie osób oraz faktów znaczących dla rozwoju informatyki.

[Aktualizacja  2018.01.06]

Na dobry początek obchodów 70-lecia informatyki polskiej, Premier na wniosek Ministra właściwego do spraw informatyzacji ma do podpisania rozporządzenie o przejęciu przez NASK  - Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) z pozostawieniem nazwy nowej jednostki NASK. Tym samym kiedyś znaczący dla rozwoju polskiej informatyki Instytut znika. Jednym z wielu powodów jest przekazanie CBA  dotychczasowej siedziby IMM przy ul. Krzywickiego w Warszawie. Co więcej również ma być zlikwidowane Ministerstwo Cyfryzacji. Zaiste są to dobre! wydarzenia na 70-lecie.

W PTI działa Komitet Organizacyjny organizacji obchodów. Omówiono kilka pomysłów, ale (oby) jeszcze z nikłymi decyzjami wykonawczymi. Podstawowym problemem orgnizacji obchodów jest brak na ot środków. Niestety polskie firmy informatyczne nie widzą potrzeby (celu marketingowego) podkreślania zasług polskiej informatyki. A koncerny zagraniczne być może były by sponsorami, ale na swoich warunkach - niekoniecznie uwypuklających zasługi polskich informatyków. No cóż - zobaczymy.

[koniec aktualizacji]

Wspólnie z wieloma udało się już zebrać istotne dokonania w formie kompendium umożliwiającycm rozwijanie poszczególnych tematów. Prezentuję je na tej stronie. Będę też tutaj zamieszczać swoje wspomnienia z tego okresu, gdyż wzrastałem razem z polską informatyką. Oczywiście będę też współpracować z PTI - sekcję historyczną na portalu   Historia Informatyki PTI  oraz z przyszłym Komitetem Obchodów.

Czekam też na wasze wspomnienia oraz propozycje promocji naszej informatyki - wystarczy przesłać mejl z propozycjami na adres:

70latinformatyki@iszkowski.pl

Każda uwaga zostanie przeanalizowana i wykorzystana. 

Wacław Iszkowski

Aktualizacja: 2018.01.06
zBITki WBI