Komentarz katalog wpisów zbitki WBI

Rynek teleinformatyczny
w roku 7E516

data wpisu: 2021.03.07 | data publikacji: 2020.12.15

Tekst ten został opublikowany w CRN nr2/2021 str. 55

Zanim, jako oracle przejdę do przewidywań, zacznę od podsumowania roku 202010 (7E416) nie jest prostym zadaniem.

Przygotowywane na ten rok plany działania firm, już w pierwszym kwartale stały się mało aktualne i na bieżąco trzeba było zmieniać organizację firmy, plany produkcji i plany sprzedaży. Większość z klientów została również zmuszona do zmiany zasad i priorytetów działania, a przede wszystkim do oszczędności w inwestycjach. Jeszcze to dobrze wiemy i pamiętamy, ale opiszmy ten czas dla pamięci przyszłych pokoleń.

Pierwsza w nowej pandemicznej rzeczywistości znalazła się infrastruktura teleinformatyczna masowo wykorzystywana do zdalnej pracy i nauki, zamówień oraz komunikacji społecznej. U nas podołała temu obciążeniu w 80%, przy czym w wielu miejscach – nawet z widokiem na najwyższy budynek w Warszawie – jakość transmisji nie jest najlepsza. Równocześnie nastąpił wzrost popytu na podstawowy sprzęt cyfrowy FCMG, który udało się zrównoważyć podażą pomimo perturbacji w produkcji i transporcie z Azji.

Ten znaczący rozwój cyfryzacji administracji, bankowości oraz usług konsumenckich pozwala przetrzymać okresy kwarantann oraz nakazy przebywania w domach. Niestety administracja, zamykając dostęp do urzędów, tylko częściowo przeniosła obsługę obywateli do sieci. Nie wszystkie też procedury administracyjne zostały tak zmodyfikowane, aby były możliwe do realizacji zdalnie. Dalej około 20% potencjalnych użytkowników nie ma dostępu do komputera – często też nie potrafiłaby z niego lub smartfonu skorzystać. Jest to istotne dal nich ograniczenie w załatwianiu spraw życia codziennego.

Na rynku teleinformatycznym większość z podpisanych kontraktów na usługi informatyczne była kontynuowana. Korzystając ze zdalnej pracy programistów możliwe było realizowanie zamówień na oprogramowanie. Chociaż - podejrzewam, że problemy CyberPunka wynikły ze zmienionej sytuacją pandemiczną organizacji testowania produktu – nie wszystko udało się zdalnie skoordynować w zespole na 5” przed wydaniem gry na rynek – ze znanym skutkiem.

Pojawiły się nowe ważne zamówienia na oprogramowanie. Firmy zagraniczne musiały szybko uaktualnić i zmodernizować oprogramowanie zdalnych spotkań mogących obsłużyć nawet kilka tysięcy ich uczestników. W pilnym trybie uruchomiono prace nad systemami kontroli źródeł zakażenia koronawirusem. Systemy te w Chinach oraz Korei pozwoliły na szybkie wyodrębnienie ognisk epidemii. W USA oraz EU prace nad takimi systemami musiały zostać wstrzymane wskutek protestów społeczeństw nie mających zaufania do zachowania w poufności zbieranych danych osobowych. W Polsce zawieszono prace nad takim systemem ProteGO Safe. Słabo jest też akceptowana aplikacja wspomagająca kontrolę Policji nad przestrzeganiem zasad kwarantanny. Pośród nowych aplikacji, wyróżniłbym aplikację e-recepta umożliwiającej dostęp w aptece do recepty wystawionej zdalnie przez lekarza - szczególnie udzielającego nam porady drogą telefoniczną. W ślad za tym, od początku 2021 roku mają być też e-skierowania do specjalistów [ * Aktualizacja].

W tym roku zaczęto silnie promować techniki sztucznej inteligencji (SI). Rozpoczęto prace nad wieloma programami i systemami korzystającymi z funkcji SI, z wykorzystaniem przetwarzania w chmurze do wspomagania prac badawczych nad istotą oraz leczeniem COVID-19. Obecnie jest za wcześnie oceniać, na ile te programy rzeczywiście pomogą specjalistom zanalizować i wysnuć rzetelne wnioski z ogromu informacji dotyczących koronowirusa. Na razie mamy stałą polemikę pomiędzy wyznawcami różnych teorii dotyczących zagrożenia tym wirusem oraz wartości szczepionek.

Przez obawy o możliwość inwigilacji instalacji 5G przez sprzęt Huawei oraz z powodów finansowych opóźniono przydziały częstotliwości oraz budowę sieci 5G przez operatorów ograniczając się do centrów kilku miast. Wydaje się, że wbrew oczekiwaniom, z braku środków na inwestycje, w najbliższych miesiącach nie będzie zbytniego zapotrzebowania na tę sieć dla potrzeb internetu rzeczy. Konsumenci nie będą też widzieli szybkiej potrzeby zakupu nowych smartfonów z funkcją obsługi dostępu do 5G.

Pod koniec roku znaczącym wydarzeniem w USA (ale również na świecie) było wykrycie wirusa wstrzykniętego w program aktualizacji oprogramowania firmy SolarWinds, poprzez który krakerzy mogą potem ingerować w wybrane przez nich systemy obsługi administracji nie tylko amerykańskiej. Do dzisiaj nie jest znane źródło pochodzenia tego wirusa oraz zakres szkód jakie zostały lub mogą jeszcze zostać poczynione. Polskim znacznikiem w tej sprawie jest istnienie oddziału firmy SolarWinds w Krakowie. To wydarzenie, znacząco wyróżniające się pośród tysięcy codziennych ataków na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, zmusi podmioty do zwiększenia nakładów osobowych i finansowych na jeszcze dokładniejsze poszukiwanie obecności ingerencji obcych w ich systemach teleinformatycznych.

W tym roku należy się spodziewać wzrostu cen na sprzęt cyfrowy z powodu osłabiania wartości złotówki przez NBP, opłaty reprograficznej oraz wzrostu kosztów frachtu lotniczego, morskiego i kolejowego z Azji. Dalej będzie popyt na sprzęt osobisty, potrzebny do zdalnej pracy, nauki i zamówień usług dostaw.

W oprogramowaniu może nastąpić zastój w nowych zamówieniach z powodów koniecznych oszczędności inwestycyjnych. Oczywiście potrzebny będzie nowy system obsługi szczepień oraz są planowane nowe systemy obsługi administracji. Firmy uzależnione od korzystania z systemów teleinformatycznych zapewne część potrzeb będą realizować poprzez elastycznych zakup usług przetwarzania w chmurze, zależnie od swojej kondycji finansowej oraz sytuacji gospodarczej.

Pandemia przyśpieszyła wdrażanie zastosowań cyfryzacji gospodarki, administracji oraz społeczeństwa, ale też ograniczyła rozwój gospodarczy (spadek 3% PKB) oraz utrudniła komunikację pomiędzy firmami teleinformatycznymi a potencjalnymi klientami firmowymi i prywatnymi. Nie wiemy też jak szybko będziemy mogli powrócić do normalności, a i ta normalność może być już inaczej definiowana. Trudno być w tych prognozach optymistą, ale też jest to szansa na realizowanie nowych pomysłów na biznes oraz silnie umotywowane zreorganizowanie działających firm. 

 

[*Aktualizacja] Niestety dobre wrażenie o systemie e-recepta jest podważane przez aptekarzy, którzy dokładniej objaśniają zasady, jaki wymyślone przez urzędników, ograniczają możliwości sprzedaży leków poraz istotmie utrudniaja praće lekarzy i aptekarzy. Więcej na ten temat możan przeczytać tutaj - "Bareja w pełnej krasie, ale nie ma się z czego śmiać. Absurdalne przepisy rujnują obrót lekami w Polsce"