Na marginesie SI

Czasopismo NAUKA jest interdyscyplinarnym czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.

W numerze 4/2023 razem z Prof. Ryszardem Tadeusiewiczem opublikowaliśmy artykuł:

"Na marginesie dyskusji o sztucznej inteligencji"

Artykuł przedstawia szereg uwag dotyczących sztucznej inteligencji (SI), a którenie są oczywiste dla osób, które tą dziedziną na co dzień się nie zajmują. Na początku jest dyskutowana sama nazwa „sztuczna inteligencja” oraz czym ona jest.Jest to potrzebne dla śledzenia dyskusji na temat tego, jaka jest owa SI. Potem opisano, jak SI powstawała – na świecie i w Polsce. Omówione są też konsekwencje pojawienia się programu Chat GPT, a także zasady jego działania. Na fali szerokiego zainteresowania SI pojawiło się też wiele dyskusyjnych wypowiedzi, często pochodzących od autorytetów naukowych z obszarów nauki odległych od informatyki. Polemika z takimi wypowiedziami jest w punkcie zatytułowanym „Chwasty do wyplewienia”. W dalszej części artykułu wykazano, że ludzie pragnęli SI już w starożytności oraz opisano, co potrafi zrobić inteligentny awatar. Zaprezentowano też, jakie prawne regulacje usiłuje się obecnie nałożyć na systemy SI – odpowiednio w Stanach Zjednoczonych oraz w Unii Europejskiej, a więc teżw Polsce. Na koniec podjęto temat wzajemnych relacji między SI a cyberbezpieczeństwem.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, historia SI, systemy SI, GPT, definicjaSI, cyberbezpieczeństwo

Treść artykułu jest dostępna w PDF na stronie kwartalnika NAUKA 4/2023

 

Aktualizacja: 2023.12.21