Informacja o [byłym już] skandalu w Informatyce

[Aktualizacja  2018.10.20:  Postanowiłem już zamrozić ten temat pod nową nazwą dyscypliny: Informatyka techniczna i telekomunikacja, która prędzej czy później zmieni się w nazwę  TELEINFORMATYKA - czego sobie i uczelniom technicznym życzę. ]


[AKTUALIZACJA: 2 października 2018 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane z dniem 25 września 2018 roku w DU 2018 poz.1818 - czyli mamy SUKCES!

[AKTUALIZACJA: 22 września 2018 roku.

Mamy [prawie] SUKCES! -  W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych MNiSzW zdecydowało się dodać dyscyplinę   INFORMATYKA TECHNICZA i TELEKOMUNIKACJA   {po mojemu po prostu  TELEINFORMATYKA} 

Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych - Informacja  z 20 września 2018.

Nowy podział dyscyplin - plik PDF

Więcej na ten temat jest w artykule: Informatyka techniczna i telekomunikacja   ]


[AKTUALIZACJA:  9 sierpnia 2018 roku

Niestety nowy projekt MNiSzW w sprawie listy dysycplin nie pozostawia nadziei - w dziale technicznym ma to być dysycplina INFORMATYKA STOSOWANA, co praktycznie przekreśla prawie 50-letni dorobek badawczy i dydaktyczny w informatyce technicznej na politechnikach. Zapraszam do przeczytania artykułu: Walka o informatykę na uczelniach technicznych ]

[AKTUALIZACJA: 12 lipca 2018 roku]
To jest materiał [chwilowo] historyczny, ale do czasu formalnej decyzji o kształcie nauczania kierunku Informatyka na uczelniach technicznych pozostawimy go a takim stanie [oby nie musiał się jeszcze przydać!] 


NIE dla usunięcia z projektu listy dyscyplin MSzWiN - dyscypliny INFORMATYKA w dziale nauk inżynieryjnych i technicznych, a w konsekwencji likwidacji na uczelniach technicznych kierunków informatycznych dających tytuł magistra INŻYNIERA INFORMATYKA.


W 2004 Rada Główna Szkolnictwa Wyższego i Nauki zaproponowała o usunięcie dyscypliny Informatyka z Działu inżynierii i techniki. Oznaczało to formalne ograniczenie możliwości badań i dydaktyki na uczelnaich technicznych w zakresie szeroko rozumianej informatyki i zastąpienie tego określenia innymi pojęciami. Dla wydziałów prowadzących kierunki informatyczne oraz dla naukowców Instytutów Informatyki uczelni technicznych taka propozycja była nie do przyjęcia. Między innymi list w tej sprawie do KI PAN skierował Rektor AGH p Prof.R.Tadeusiewicz. Ówczesny Przewodniczący Komitetu Informatyki PAN, Prof. Stefan Węgrzyn podjął działania na rzecz zaniechania tego pomysłu - z pozytywnym skutkiem. Ja, będąc w tym czasie Prezesem PIIT oraz Członkiem KI PAN również wysłałem mejla w tej sprawie do KI PAN.  Można się z nim tutaj zapoznać.  Treść tego mejla stała się dzisiaj znowu aktualna.

W 2018 roku przy okazji projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, Minister zaproponował zmniejszenie liczby dyscyplin naukowych ze 108 do 46.  Zanim ustawa zaczęła byc procedowana w Sejmie, pojawiła się lista proponowanych dyscyplin. Na tej liście pozostała dyscyplina informatyka w dziale nauk matematyczno-przyrodniczym. W dziale inżyniersko-technicznym została zmieniona w niewiele mówiącą nazwę  inżynieria informacji  i włączona do pięcio-elementowej dyscypliny: elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, inżynieria informacji.

Taka propozycja jest dla tysięcy inżynierów informatyków, absolwentów kierunków informatycznych skandalem! 

Równocześnie dla uczelni technicznych jest to również skandal, gdyż  od 1.X.2019 roku (wg kalendarza wdrażania ustawy) będą musiały zrezygnować z prowadzenia kierunków informatycznych, a  w to miejsce sformułować programy  na kierunku zgodnym z daną dyscypliną i być  może już tylko w specjaliności inżynieria informacji. A za to uniwersytety będą mogły prowadzić kierunki inżynierskie - np. nadając tytuł inżyniera informatyka - co jest de'facto ustawowym naruszaniem zasad uczciwej konkurencji. Tak naprawdę może chodzić o zagwaratowanie sobie przez uniwersytety odpowiedniej liczby studentów informatyki ze zmniejszającej się  w najbliższych latach, z powodów demograficznych, liczby maturzystów.  

Zbulwersowany tym postanowiłem opracować materiały dotyczące tego skandalu i prezentować je na tej  własnej stronie z prawem wykorzystania ich treści przez jednostki i osoby mające większe niż ja możliwości oddziaływania na decyzje Ministra i innych gremiów mogących podjąć wiążące decyzje w tej sprawie.

Jestem tutaj osobą niezależną, nie reprezentującą żadnej organizacji czy gremium. Treści i propozycje zamieszczone w tych materiałach są jedynie mojego autorstwa - nawet jak posługuję się  formą  MY. Jednocześnie z uwagą śledzę  wszelkie dyskusje na ten temat oraz z wdzięcznością przyjmuję wszelkie uwagi dotyczące zamieszczanych materiałów - aktualizując je odpowiednio.  Będę też zamieszczać (za ich zgodą) nazwiska osób popierajacych prezentowane tezy, dziękując im za wsparcie. 

Mam nadzieję, że i tym razem odpowiedni decydenci się opamiętają i być może nawet  powstanie lepszy od obecnego system nauczania  nowoczesnej informatyki wspólnie z innymi obecnie jeszcze istniejącymi dyscyplinami - telekomunikacji oraz automatyki. 

Obecnie są dostępne materiały:

  1. Opis skandalu i uzasadnienie POSTULATu przywrócenia dyscypliny INFORMATYKA w dziale nauk inżynieryjnych i technicznych..
  2. POSTULAT przywrócenia dyscypliny INFORMATYKA w dziale nauk inżynieryjnych i technicznych - w czterech wariantach.
  3. List do informatyków - Profesury i kadry uniwersyteckiej.

dr inż. Wacław Iszkowski - jeszcze inżynier informatyk


W 70 roku rozwoju polskiej informatyki: wydano wyrok na informatykę techniczną, pozbawi się tysiące inżynierów z uczelni technicznej prawa przedstawiania się – jestem informatykiem!
A smutną ilustracją tych faktów jest likwidacja z dniem 31.01.2018 Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie.

Aktualizacja: 2018.09.22
WBI