Zastrzeżenia prawne

Kontent (treść) witryny

 1. Większość utworów - teksty, zdjęcia, prezentacje, obrazki i inne podobne - są (i będą) moją własnością, własnością mojej Rodziny - publikowane za ich zgodą, lub też zostały opublikowane oraz ich potencjalni autorzy pochodzą sprzed 70 lat, albo utwory te znajdują sie domenie publicznej.  Zamieszczane na witrynie teksty są mojego autorstwa, autorstwa osób udzielających mi odpowiedniej licencji lub też są wykorzystywane na prawach cytatu innych autorów.
 2. Część tych tekstów była już publikowana i prezentowana na innych polach eksploatacji niż w internecie oraz często bez licencji czy przekazania moich praw majątkowych do nich.
 3. W wielu przypadkach moje utwory, opublikowane na witrynach, znikają z nich lub razem z nimi - w rezultacie mogą całkiem zaginąć - z czym trudno jest mi się pogodzić.
 4. Do części tych materiałów, mojego autorstwa, mogę mieć ograniczone prawa, z powodu nieopacznego przekazania do nich moich praw majątkowych bez zastrzeżenia co do okresu czy pola eksploatacji. W tym przypadku pojawi się odpowiednie oznaczenie lub też będzie dostępny tylko opis danego opracowania.
 5. Treści utworów (głównie dotyczących naszej rodziny), można odnaleźć na innych witrynach, w tym w wikipedii, przy czym pochodzą one w znacznej części z materiałów udostępnionych wcześniej przez naszą rodzinę. W tym przypadku, nie wnikając kto od kogo i kiedy to skopiował, należy założyć wyższy interes zachowania w historii tych zdarzen i faktów. W istotnych przypadkach będę przywoływać źródła.
 6. Prezentując powyższe starałem się dochować należytej staranności w legalnym wykorzystaniu utworów prezentowanych na witrynie, przy czym musimy sobie zdawać sprawę ze stopnia skomplikowania tych problemów.
 7. Wszystkie utwory (chyba , że jest to inaczej oznaczone), umieszczone na witrynie, mogą być wykorzystane na licencji CC-BY-SA 3.0 z podaniem źródła ich pochodzenia. 
 8. Przy tej okazji muszę stwierdzić, że wszystkie prezentowane tutaj poglądy, opinie i komentarze są wyłącznie moimi niezależnymi stwierdzeniami, a podobieństwo do osób i faktów należy traktowac jedynie jako pozorne, gdyż przeważnie nie znałem i nie będę znać wszystkich niuansów danej sytuacji.

Projekt witryny

 1. Projekt i realizacja witryny jest moim oryginalnym projektem, przy początkowym udziale technicznym i merytorycznym Pana Tadeusza Pękacza.
 2. Prawie wszystkie zdjęcia, obrazki i ikony, wykorzystane w projekcie są mojego autorstwa (w tym jako zdjęcia fragmentów lub kolaże istniejących utworów) lub też są w moim posiadaniu za zgodą ich autorów, upłynęło ponad 70 lat od ich opublikowania lub też pochodzą z domeny publicznej.
 3. Wszystkie pobrane z zewnątrz utwory, wymagające według ich licencji odpowiedniego oznaczenia, zostaną oznaczone oraz będą listowane obok w ramce ( nie zawsze jest możliwe umieszczenie przy nich takiego oznaczenia):

Myślę, że te zastrzeżenia prawne są wystarczające.

Jeżeli ktoś ma lub będzie miał jakieś zastrzeżenia, proszę o przejście na stronę Kontakt. 

Aktualizacja: 2017.04.10
Prywatność&Ciasteczka Kontakt

    Lista źródeł obiektów

 • Projekt pierwszej (już archiwalnej) strony PIIT wykonał Juliusz Donajski
 • Fragment pierzei Pałacu Radziwiłłów (Prezydencki) pochodzi ze zdjęcia autorstwa Mikiapole3 z Warszawawikina licencji CC.
 • Fragmenty witryn są prezentowane na zasadzie cytatu, jako ilustracja określonego opisywanego zdarzenia
 • Pozostałe zdjęcia, obrazki, ikony pochodzą z darmowej części (są w najmniejszym rozmiarze) witryny PIXABAY na licencji Creative Commons CC0. Nie muszą być podpisane autorem oraz dopuszczalne jest ich modyfikowanie. Jak użyję ich więcej, to poratuję ich autorów kawą - tam jest taki deal.
 • Baner "Poland ...TalentIT People" był zaprojektowany na zlecenie Min.Gospodarki na promocję polskiej informatyki na Cebicie. W dziale "Historia CeBITu" wykorzystuję go jako adekwatny cytat graficzny do prezentowanych tekstów.
 • Pojawiają się też zdjęcia (lub ich fragmenty) obiektów i osób z zasobów Wikipedii, gdzie są one umieszczane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0, przy czym uznając autorstwo nie zawsze mogę go pokazać na danym obiekcie, ale też łatwo go znaleźć w samej Wikicommons