O Cebicie

Po 33 latach zakończyła się historia Targów CeBIT w Hanowerze. Edycja w czerwcu 2018 roku była ostatnią – targi Cebit 2019, z powodów finansowych i z braku odpowiedniej liczby wystawców, odwołano.

Historia Targów CeBIT jest historią rozwoju teleinformatyki na Świecie i w szczególności w Europie. Również my z polskich firm teleinformatycznych oraz z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) uczestniczyliśmy w historii tych targów. Ponad 500 polskich podmiotów, jako ponad 900 wystawców brało w nich udział. Warto spojrzeć na nie też z naszej perspektywy.

Postanowiłem napisać historię targów CeBIT z polskiej perspektywy. Znacząca treść tego opisu pochodzi z moich wspomnień, ale też wiele faktów przypominałem sobie ze źródeł [w opracowaniu są one przywołane w przypisach]. W opisie kolejnych targów CeBIT skupiałem się na ich organizacji oraz przebiegu – pomijałem opisy prezentowanych na targach produktów oraz rozwiązań teleinformatycznych. To można znaleźć w tekstach z przypisów, a praktycznie jest to wszystko, co oferowała teleinformatyka w tych latach.

Głównym motywem tego opisu było poszukiwanie odpowiedzi, co spowodowało taki sukces Cebitu, a potem jego upadek. W znacznym stopniu to samo spotkało większość innych, mniejszych targiów– również w Polsce. Istotnym jest też pokazanie motywacji obecności polskich firm na tych targach oraz wpływu na ich dalsze losy.


"Historia Cebitu z polskiej perspektywy"  została wydrukowana przez wydawcę Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji  (ISBN  978-83-919745-5-1)

Obok  w obrazie okładki książki jest do pobrania jej treść do wykorzystania prywatnego bez prawa do dalszej dystrybucji oraz kopiowania.

Można przekazać link do pobrania z tej strony. W przypadku chęci wydania całości lub części tego opracowania należy się zwrócić do autora lub wydawcy: PIIT. 

Równocześnie opracowanie jest dostępne na witrynie  historiainformatyki.pl  .

Tutaj na witrynie zapraszam do zapoznania się z kilkoma ciekawymi fragmentami tej historii.

Warto też zajrzeć do wikipedii, gdzie zamieszczono zaktualizowany, poszerzony wpis.

Wszelkie komentarze i uwagi mile widziane.


Nazwa  CeBIT  początkowo była akronimem (skrótowcem), dlatego też przy odmianie trzeba ją zapisywać z dywizem: CeBIT-u CeBIT-em ale należy pisać CeBIcie. Z czasem nazwa ta stawała sie odrębnym słowem, aż w 2018 zdecydowano się na zmianę nazwy i logo na Cebit  - po polsku z odmianą jak dla słów: Cebitu, Cebitem, Cebicie, itp.


Baner "Poland ...TalentIT People" był zaprojektowany na zlecenie Min.Gospodarki na promocję polskiej informatyki na Cebicie. Pokazuję go jako adekwatny cytat graficzny do prezentowanych tekstów. 

Aktualizacja: 2019.12.22
70-lecie zBITki WBI