O wpisach Bloga zBITki

Każdy wpis w Blogu zBITki ma dwie daty:

Na pierwszej głównej stronie zBITek są umieszczane abstrakty ostatnio opublikowanych oraz najciekawszych wpisów.

Część wpisów jest poprzedzona  kafelekim nazwy Tematu, poprzez który można przejsć na stronę wpisów dotyczących tego tematu. 

Wybranie danego abstraktu powoduje otwarcie dostępu do artykułu. 

Artykuły są wyświetlane w dwóch kolumnach - z dołu pierwszej kolmny można łatwo powrócić na górę strony do drugiej kolumny.

Niektóre artykuły mogą się składać z 2 lub więcej kolejno dostępnych dokumentów.

Z górnego menu można wrócić do głównej strony zBITek lub też do Katalogu wpisów.

 

W Katalogu wpisów są umieszczone abstrakty wszystkich (z pewnymi mniej istotnymi wyjątkami) wpisów uporządkowane według drugiej daty pierwszej publikacji lub okresu , któego dotyczą.  

Katalog jest podzielony na cztery okresy:

Po wybraniu z menu Katalog wpisów, otwierany jest katalog wpisów od roku 2018.

Następnie można wybrać z lewego bocznego menu jeden z pozostałych trzech okresów, 

W katalogu wpisów do roku 2018 w prawym menu są podane linki do wybranych Tematów zBITek 

 

Aktualizacja: 2019.02.10
O autorze zBITek O zBITkach Katalog wpisów WBI