O zBITkach

Nazwa tego bloga „zBITki” jest z założenia wieloznaczna, gdyż wpisy tutaj zamieszczane są i będą niekiedy miały różne znaczenia.

Przypatrując się tej nazwie widzimy:

BIT – jednostka, jednoznacznie identyfikowaną z logiką przetwarzania, określająca minimalną ilość informacji, wskazująca tematykę teleinformatyczną,

Zbitki - wyrazów, słów tworzące przez połączenie słowa hybrydowe o nowym znaczeniu, często występujące też w teleinformatyce

zbitki – myśli dotyczące danego zagadnienia prezentowanego z mojego punktów widzenia ze staraniem wzięcia pod uwagę odmiennych argumentów,

z bitki – tutaj raczej tylko poglądów na argumenty bez rękoczynów, ale konsekwentnie dążąc do racjonalnego rozstrzygnięcia.

zbytki – gdyż czasem będę sobie pozwalać na szarganie prawd ustalonych, podważając je i naruszając ich niezmienność – co mogę czynić będąc już niezależnym.

Blog ten będzie się rozwijać o przyszłe nowe wpisy oraz o wpisy moich esejów, artykułów, felietonów i prezentacji z lat poprzednich – a wiele z nich niewiele straciło ze swojej ówczesnej aktualności.

Nazwa „zBITKi” powstała w lipcu 1990 roku, gdy postanowiłem w piśmie INFORMATYKA zamieszczać moje felietony, stąd też uważam ją za własną. I tak jak wtedy, tak i teraz podkreślam, że zBITki prezentowanych tu poglądów i spostrzeżeń są wyłącznie moim stanowiskiem. Ich prezentacja ma służyć głównie pobudzeniu dyskusji na wybrany temat, nawet przez świadome wzburzenie moich przyszłych adwersarzy.

zBITki®

Aktualizacja: 2019.02.10
O autorze zBITek O nowościach O innych blogach O wpisach i Katalogu WBI